POLITICA GDPR

Asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al S.C. Tehnica Noua Libera S.R.L., prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679, precum si cu orice alta legislatie aferenta aplicabila. 

S.C. Tehnica Noua Libera S.R.L. este societatea care administreaza domeniul www.tnl91.ro, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul Bucuresti, Str.Litovoi Voevod, nr. 67, sector 2, CP:023484, nr. inregistrare Registrul Comertului J40/8974/1991, avand CUI:  5644, Tel/fax: 021/2422572 (numita in continuare „TNL„). In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal in nume si in interes propriu.

Intrucat suntem intotdeauna deschisi sa va furnizam orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va oferim posibilitatea sa contactati responsabilul TNL cu protectia datelor la adresa de e-mail office@tnl91.ro, sau prin posta ori curier la adresa Str.Litovoi Voevod, nr. 67, sector 2, CP:023484: in atentia Responsabilului Tehnica Noua Libera cu protectia datelor.

1. TNL colecteaza datele cu caracter personal direct de la dvs., prin intermediul website-ului www.tnl91.ro, astfel incat dvs. detineti controlul asupra tipului de informatii pe care ni le oferiti.

Colectam si prelucram urmatoarele tipuri de date personale: nume si prenume, adresa de corespondenta electronica (adresa e-mail).

Pe site-ul nostru web putem stoca si colecta, inclusiv automat, informatii in Cookies si tehnologii similare, conform sectiunii Politica de cookies. In acest caz, datele stocate pot include adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numarul de identificare al dispozitivului mobil, locatia geografica, adresele URL de redirectionare, informatiile despre actiunile interprinse pe website.

Nu colectam si nu prelucram date sensibile, de natura celor incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.

 2.Utilizam informatiile dvs. cu caracter personal in diverse scopuri, inclusiv pentru indeplinirea comenzilor si solicitărilor dvs., pentru gestionarea relatiei cu dvs., realizarea de studii, imbunatatirea produselor, serviciilor si continutului nostru online, precum si a parcursului dvs. de utilizator, analizarea activitatilor pe site-urile noastre web, derularea activitatilor noastre de marketing, asigurarea securitatii activitatilor noastre, protejarea impotriva fraudelor si, mai general, desfasurarea activitatilor noastre comerciale.

Vom pastra informatiile dvs. cu caracter personal atat timp cat sunt necesare pentru scopurile prevazute in prezenta Politica si pe orice perioada suplimentara ceruta sau permisa prin lege. Pastram datele relevante privind clientii timp de 3 ani dupa terminarea contractului sau de la ultimul contact in scopuri de marketing, iar datele de contact timp de 3 ani de la ultimul contact in acelasi scop. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii si noi vom da curs acestor solicitari.

 3.Dupa caz, putem transmite, pune la dispozitie sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs., urmatoarelor categorii de destinatari: furnizorii de servicii implicati în activitatile noastre, agentii de publicitate si de marketing, cu organismele si autoritatile de reglementare competente.

In cazul in care ne revine o obligatie legala, sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice.

Ne asiguram ca accesul la datele dvs de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind securitatea si confidentialitatea datelor, in baza unor garantii adecvate, protocoale, intelegeri si/sau in baza unor contracte incheiate cu acestia.

 4.TNL a aplicat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta siguranta datelor cu caracter personal ale dvs. Societatea noastra va pastra datele personale atat timp cat este necesar pentru scopul declarat, Iuand in considerare nevoia de a raspunde la cererile, solicitarile si intrebarile dvs. pe intreaga durata atermenului de stocare.

TNL stocheaza datele cu caracter personal intr-o platforma securizata cu privire la care detine toate drepturile de licenta, aceasta fiind arhivata intr-un server de backup criptat si securizat, destinat acestui scop. Utilizam servere dedicate, tehnologii consecrate intotdeauna actualizate la zi si trafic de date securizat. Va asiguram ca nu exista vadite riscuri de furt, stergere, modificare, contrafacere, alterare sau distrugere a datelor personale care ne sunt furnizate.In cazul in care vor fi depistate vulnerabilitati asupra datelor personale furnizate, TNL se obliga sa dispuna masuri adecvate in vederea eliminarii riscurilor de aceasta natura. Prin raportare la prevederile legale, intr-un termen de 24 ore de la depistarea unui eventual risc, TNL va anunta acest incident Clientului si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Atunci cand datele dvs. personale nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat si nici nu existe vreo obligatie legala de pastrare a acestora, TNL va proceda la distrugerea sau stergerea acestora intr-un mod sigur si definitiv.

 5.Regulamentul general privind protectia datelor prevede o serie de drepturi in legatura cu datele dvs. cu caracter personal:

  • dreptul de a obţine, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele dvs. personale sunt sau nu prelucrate de TNL;
  • dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea sau actualizarea ȋn special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
  • dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, transformarea ȋn date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă cu legislaţia;
  • dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, informarea asupra operaţiunilor efectuate cu datele personale şi identitatea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele personale, dacă acestă informare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de a se opune ȋn orice moment, din motive ȋntemeiate şi legitime, ca datele dvs. să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor ȋn care există dispoziţii legale contrare; ȋn caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele ȋn cauză;
  • dreptul de va adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care au fost incălcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Toate cererile vor primi raspuns conform prevederilor legale intr-un termen rezonabil care nu va depasi 30 zile de la data primirii.